Διεύθυνση

Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου
Χαλκίδα 34132

Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00-17:00